Kwaliteit en opleiding

Voor overheden en commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiepartijen en projectontwikkelaars. 

Kwaliteit bodemenergiesystemen

In Nederland stelt de wet dat als we de ondergrond voor bodemenergiesystemen gebruiken dit doelmatig en zorgvuldig dient te gebeurenZowel met het ontwerp en de aanleg van het bodemenergiesysteem (inclusief warmtepompinstallatie) dienen betrokken partijen gecertificeerd te zijn!

Men kan voldoen aan deze eis door de certificatieschema beschreven in het protocol 11001 en BRL SIKB 1100 voor het “ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen” te volgen. Er zijn ook eisen bij het bovengrondse deel van een bodemgebonden energie-installatie. Om een juiste en gertificeerde wijze te handelen moet we de BRL 6000-21 “certificering bodemgebonden energiesystemen volgen. Voor het boorbedrijf dat de bodemwarmtewisselaar installeert geldt dat deze gecertificeerd dient te zijn volgens BRL SIKB 2100 “Beoordelingsrichtlijn Mechanisch Boren

Groenholland is ISO gecertficieerd.
Groenholland geeft vaak presentaties over de toepassing van bodemenergie

Opleidingen bodemenergiesystemen

De Branchevereniging Bodemenergie verzorgt in Nederland de opleidingen die dienen voor de verplichte certificering die nodig is om met bodemenergie systemen te mogen werken. Deskundigen uit de bodemenergiebranche hebben de cursussen Inhoudelijk ontwikkeld. CITO neemt het examen af. 

Voor wie? De cursussen zijn erg handig voor nieuwe toetreders, maar ook voor bevoegde gezagen. Ontwikkel nieuwe kennis en wordt de expert binnen uw gemeente of omgevingsdienst. 

Groenholland draagt zorg voor de cursusdelen op het gebied van gesloten bodemenergie en levert meerdere docenten met de nodige expertise. Ook is het mogelijk om toegespitste cursussen in-house te verzorgen. In overleg met de opdrachtgever kan de cursusinhoud worden afgestemd.

Vragen over wetgeving of certificering? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie