Ons verhaal

Groenholland begon in 1990 in Amsterdam als milieuadviesbureau in bodem- en grondwatersanering. Tijdens een reis in de Verenigde Staten kwamen we in aanraking met bodemenergie. We zijn sinds 1996 actief met deze technologie in Nederland. Als pionier vinden we het ontwikkelen en verspreiden van kennis belangrijk. We dragen hieraan bij via Europees innovatie-onderzoek en enkele IEA annexes. Via de branchevereniging verzorgen we cursussen voor gecertificeerd vakmanschap. 

  • Al sinds 1996 zijn we, Groenholland B.V., actief met aardgasvrije bouw. We zijn met name experts op het gebied van bodemgekoppelde warmtepompsystemen – ook bekend als gesloten bodemenergiesystemen (GBES) en innovaties op dit gebied. 
  • Sinds die tijd zijn we zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot de toonaangevende partij op het gebied van onderzoek en ontwerp, beleidsstudies, ontwikkeling van grootschalig gebruik, kennisontwikkeling en kennisoverdracht bij bodemgekoppelde warmtepompsystemen voor woningbouw en utiliteit.
  • Tot onze opdrachtgevers behoren commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiebedrijven, ontwikkelaars en bouwers. Daarnaast werken we voor overheden zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten of de Rijksoverheid bij het verrichten van onderzoek en het maken van bodemenergieplannen, beleidsontwikkeling of kwaliteitsborging.
  • Groenholland is ISO 9001 en BRL 11000 gecertificeerd voor haar werkzaamheden in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is Groenholland UK ISO 9001 en MCS gecertificeerd. Voor haar advisering en uitvoering bij ontwerp en engineering beschikt Groenholland over een (PI) beroepsaansprakelijkheids-verzekering.
Bodemenergie
Melding bodemenergie
Melding bodemenergie