Ons verhaal

  • De geschiedenis van Groenholland is een van innovatie en samenwerking. In 1990 begon Groenholland als milieuadviesbureau met de focus op bodem- en grondwateronderzoek. In 1995 maakte we in de Verenigde Staten kennis met bodemenergie. Dit leidde tot belangstelling, waardoor we in 1996 met deze energiebesparende verwarmings- en koeltechnologie in Nederland van start gingen.
  • Bodemenergiesystemen worden sinds eind jaren tachtig in Nederland geplaatst. Groenholland is met name expert op het gebied van bodemgekoppelde warmtepompsystemen – ook bekend als gesloten bodemenergiesystemen (GBES) en innovaties op dit gebied. Gesloten bodemenergiesystemen worden in Nederland vooral toegepast in de kleinere utiliteitsbouw en individuele woningen.
  • Sinds die tijd zijn we zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot de toonaangevende partij op het gebied van onderzoek en ontwerp, beleidsstudies, ontwikkeling van grootschalig gebruik, kennisontwikkeling en kennisoverdracht bij bodemgekoppelde warmtepompsystemen voor woningbouw.
  • Groenholland heeft ook een tijd lang grondboormachines gehad om het boren van bodemlussen in eigen hand te houden. In 2008 deden we onze grondboormachines van de hand, omdat het aanbod van werk nog niet voldoende was.
  • Vandaag de dag behoren tot onze opdrachtgevers partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiebedrijven, ontwikkelaars en bouwers. Daarnaast werken we voor overheden zoals gemeentes, provincies, omgevingsdiensten of de Rijksoverheid bij verrichten van onderzoek en het maken van bodemenergieplannen, beleidsontwikkeling of kwaliteitsborging
  • Groenholland is ISO 9001 en BRL 11000 gecertificeerd voor haar werkzaamheden in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is Groenholland UK ISO 9001 en MCS gecertificeerd – hier zijn we sinds 2001 actief. Voor onze advisering en uitvoering bij ontwerp en engineering beschikt Groenholland over een (PI) beroepsaansprakelijkheids-verzekering.
Bodemenergie
Warmtepomp en bodem
Bodemwarmtepomp - Groenholland Geo-Energiesystemen
Warmtepomp 2 - Groenholland
Warmtepomp 1 - Groenholland
Melding bodemenergie
Melding bodemenergie