Referentieprojecten

Bodemenergie in perspectief

Een warmtepomp met een gesloten bodemenergiesysteem garandeert een hoog energetisch rendement en een lange levensduur. Daarmee is het een bewezen en robuuste techniek voor het efficiënt verwarmen en koelen van gebouwen. Hiermee levert een wezenlijke bijdrage aan de warmtetransitie. 

In de praktijk worden besparingen van 50% of meer op energieverbruik gerealiseerd. Ondanks het feit dat er grote aantallen systemen al tientallen jaren in bedrijf zijn, zijn er maar heel weinig problemen.

Het wordt steeds drukker in de bodem in Nederland met bodemenergieystemen.

Ondertussen (2024) zijn al zo’n 75.000 gesloten bodemenergiesystemen in Nederland operationeel en is de groei dit aantal met circa 15.000 per jaar. Van de totale nieuwbouw wordt momenteel 20 – 25% voorzien van een bodemgekoppelde warmtepomp. Zeker nu steeds meer gasloze wijken worden ontwikkeld en de gemeente RES plannen opstellen om inhoud te geven aan de warmtetransitie, zijn interferentiegebieden een beleidsinstrument bij uitstek om bodemenergiesystemen te stimuleren en tegelijkertijd te reguleren.

Schoenmakershoek bodemgekoppelde warmtepomp

Voorbeeldwijk - Schoenmakershoek

De gemeente Etten-Leur besloot in 2003 om meer dan duizend woningen in de nieuwbouwwijk “Schoenmakershoek”  aardgasvrij te bouwen. De gemeente wilde de toekomstige bewoners van duurzame verwarming, tapwater en koeling voorzien. Destijds was het duidelijk dat de woningen met een bodemgekoppelde warmtepomp goed konden functioneren. Maar het was onduidelijk of dit ook op deze grote schaal mogelijk was en welke thermische effecten op langere termijn een rol zouden spelen.

Eerst voerde Groenholland voor de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. We onderzochten de verschillende energievraagpatronen van de te bouwen woningtypen. We verkregen gegevens uit proefboringen, TRT-onderzoek en technische gegevens van de warmtepompen. Ook hielden we rekening met de verkaveling van de ruimte. Modelmatig onderzochten we verschillende scenario’s, met als conclusie dat grootschalige toepassing alleen mogelijk was als een deel van de uit de bodem onttrokken energie via regeneratie werd teruggevoerd. Regeneratie bleek mogelijk door in de zomer vrije koeling in de woningen toe te passen. 

Grootschalige bodemenergieprojecten

Voorbeelden van grootschalige bodemenergieprojecten in NL zijn:

  • Wijk Schoenmakershoek, Etten Leur (2004)
  • Wijk Mannee, gemeente Goes (2013)
  • Vliegbasis Valkenburg, gemeente Katwijk (2017)
  • De Grote Wielen, gemeente Den-Bosch (2018)
  • Bloemendaler Polder, Weesp (2019)
  • Wijk Oosterveld Norg, gemeente Noordenveld (2021)
Aardgasvrij kantoor
Melding bodemenergie
Melding bodemenergie