Bodemwarmtepomp

Voor overheden en commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiepartijen en projectontwikkelaars. 

Bodemwarmtepomp ontwerp

Ontwerp bodemwarmtepomp nodig? Groenholland kan een programma van eisen en een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hiermee krijg je een beeld van de mogelijke besparingen op energie en hoe langjarig efficiënt gebruik van een ontwerp bodemwarmtepompen eruit ziet. Daarnaast biedt het inzicht op de te maken investeringen. Op basis van dit onderzoek en advies kan een realistische afweging voor of tegen bodemenergie worden gemaakt. 

Bodemwarmtepomp
Bodemwarmtepomp ontwerp nodig met veel systemen bij elkaar

Integraal ontwerp bodemenergiesystemen

Bij het maken van een ontwerp voor individuele of collectieve bodemgekoppelde warmtepompen voor een woonwijk moet we naar de volgende punten kijken:

  • de energievraag van de woningen aan de bodem;
  • de situering van de woningen ten opzichte van elkaar; en
  • de lokale bodemeigenschappen. Dit laatste punt is belangrijk, omdat zand en klei – of een mix hiervan – een verschillende thermische geleidbaarheid hebben. 

Interferentie

Een elektrische warmtepomp met een gesloten bodemwarmtewisselaar is energie-efficiënt. Door de ontrekking van warmte koelt de bodemwarmtewisselaar en de bodem af. De warmte uit de omgeving stroomt door geleiding richting de bodemwarmtewisselaar. Als grondboorders meerdere bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid plaatsen moeten ze vaststellen hoe de systemen elkaar ondergronds beïnvloeden. Dit heet thermische inteferentie. 

Thermische interferentie kan optreden tussen gesloten bodemenergiesystemen, maar ook open bodemenergiesystemen (WKO) moeten bij een intereferentieonderzoek worden betrokken.

Bodemwarmtepomp kan andere bodemwarmtepompen beïnvloeden
Aardgasvrije wijk in Goes ontworpen door Groenholland.

Bodemenergieplan

Wordt het druk in de ondergrond? Kies dan voor een bodemenergieplan! Dit is verstandig omdat nieuwe wijken nooit compleet, maar juist gefaseerd worden gebouwd. Een ontwerper van één of meerdere individuele of klein collectieve bodemenergiesystemen moet daarom ook rekening houden met nog te bouwen huizen, waarvan de toekomstige bewoners mogelijk ook bodemenergie willen gebruiken. Een bodemenergieplan houdt ook rekening met systemen die nog niet zijn gemeld. 

Kortom, met een bodemenergieplan behoudt de gemeente de regie en kunnen ook latere bewoners voor bodemenergie kiezen.

Bodemwarmtepomp ontwerp vereist kwaliteit & opleiding

In Nederland stelt de wet dat als de ondergrond voor bodemenergiesystemen wordt gebruikt dit doelmatig en zorgvuldig moet gebeuren. Door het volgen van het beschreven certificatieschema in het SIKB protocol 11001 en BRL SIKB 11000 voor het ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen handel je in lijn met de wettelijke verplichtingen.  

Bij het plaatsen van bodemlussen door boorpartijen gelden ook regels.  De proceseisen voor mechanisch boren zijn in BRL SIKB 21000 opgenomen. 

Groenholland is ISO gecertficieerd.
Groenholland heeft 25 jaar ervaring met aanleg van bodemenergiesystemen

Begin ontwerp met een thermische responstest

De afgelopen 25 jaar heeft Groenholland meer dan honderd TRT-experimenten in binnen- en buitenland uitgevoerd. Een eigen mobiele Groenholland TRT-opstelling stelt ons in staat om snel te handelen en met grote nauwkeurigheid uw locatie te onderzoeken. 

Met onze eigen TRT-apparatuur kunnen we op locatie op een geplaatste bodemwarmtewisselaar een experiment uitvoeren. Hierbij vindt een warmte- of koude-injectie plaats. Uit de thermische reactie van de bodem over de diepte van de wiselaar kunnen we de gemiddelde warmtegeleiding (W/m/K) vasststellen. Parallel aan het experiment meten we de bodemtemperatuur en kunnen we bepalen of sprake is van grondwaterstroming. 

Tijd voor een introductiegesprek? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie