Bodemwarmtepomp

Vooral voor overheden en commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiepartijen en projectontwikkelaars. 

Bodemwarmtepomp ontwerp

Nog niet helemaal zeker over de keuze vóór of tegen een bodemwarmtepomp? Op basis van een voorbereidend onderzoek en advies helpen we je een realistische afweging te maken. Klaar voor de volgende stap? Een ontwerp is de basis voor elk succesvol gesloten- bodemenergieproject! 

De voordelen van een scherp ontwerp zijn onder meer de volgende: 

  • Optimale energiebesparing: een goed ontwerp helpt bij de keuze voor een geschikte warmtepomp en het concretiseren van besparingen op primair energieverbruik. 
  • Besparing op boorkosten: een goed ontwerp helpt bij het minimaliseren van de kosten van het boren van onnodige boormeters.
  • Verdeling van aansprakelijkheid: een goed ontwerp helpt bij het verdelen van de aansprakelijkheid binnen het project. 
Bodemwarmtepomp
Bodemwarmtepomp ontwerp nodig met veel systemen bij elkaar

Bodemwarmtepomp in de praktijk

Bij het maken van een ontwerp voor individuele of collectieve bodemgekoppelde warmtepompen voor een woonwijk moeten we naar de volgende punten kijken:

  • De energievraag van de woningen zelf en het vermogen dat de bodem moet kunnen leveren
  • De situering van de woningen ten opzichte van elkaar.
  • De lokale bodemeigenschappen. Dit is belangrijk, omdat zand en klei – of een mix hiervan – een verschillende thermische geleidbaarheid hebben.
  • Kennis van de wetgeving. Lees het Besluit Activiteiten Leefomgeving paragraaf 3.2.6 en wees op de hoogte van eventuele aanvullende wetgeving van bevoegd gezag.

Interferentie

Door de onttrekking van warmte koelt de bodemwarmtewisselaar (bodemlus) en de bodem af. De warmte uit de omgeving stroomt door geleiding richting de bodemwarmtewisselaar. Als grondboorders meerdere bodemenergiesystemen bij elkaar plaatsen moeten ze vaststellen hoe deze systemen elkaar in de grond beïnvloeden. Dit noemen we  thermische inteferentie. 

Thermische interferentie kan optreden tussen gesloten bodemenergiesystemen, maar ook open bodemenergiesystemen (WKO’s) moeten bij een intereferentieonderzoek worden betrokken. Het SIKB-document bodemenergie bevat een methode voor het toetsen van interferentie. Deze methode maakt gebruik van de rekentool ITGBES (Interferentie Tool Gesloten BodemEnergieSystemen). 

Bodemwarmtepomp kan andere bodemwarmtepompen beïnvloeden
Aardgasvrije wijk in Goes ontworpen door Groenholland.

Bodemenergieplan

Wordt het druk in de ondergrond? Kies dan voor een bodemenergieplan! Dit is verstandig omdat nieuwbouwijken nooit compleet, maar juist in fasen worden gebouwd. Een ontwerper van één of meerdere individuele of klein collectieve bodemenergiesystemen moet daarom ook rekening houden met nog te bouwen huizen. De kans bestaat namelijk dat toekomstige bewoners ook van bodemenergie gebruik willen maken. 

Kortom, met een bodemenergieplan behoudt de gemeente de regie en kunnen ook toekomstige bewoners voor bodemenergie kiezen!

Bodemwarmtepomp ontwerp vereist kwaliteit & opleiding

In Nederland stelt de wet dat de ondergrond bij de aanleg van bodemenergieystemen doelmatig en zorgvuldig moet worden gebruikt. Door het volgen van het beschreven certificatieschema in het SIKB protocol 11001 en BRL SIKB 11000 voor het ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen handel je in lijn met deze wettelijke verplichtingen.  

Bij het plaatsen van bodemlussen door boorpartijen gelden ook regels.  De proceseisen voor mechanisch boren zijn in BRL SIKB 2100 opgenomen. 

Groenholland is ISO gecertficieerd.
Groenholland heeft 25 jaar ervaring met aanleg van bodemenergiesystemen

Mobiele Thermische Responstest

De afgelopen 25 jaar heeft Groenholland meer dan honderd TRT-experimenten in binnen- en buitenland uitgevoerd. Een eigen mobiele Groenholland TRT-opstelling stelt ons in staat om snel te handelen en met grote nauwkeurigheid een locatie te onderzoeken. 

Met onze eigen TRT-apparatuur kunnen we op locatie op een geplaatste bodemwarmtewisselaar een test uitvoeren. Hierbij vindt een warmte- of koude-injectie plaats. Uit de thermische reactie van de bodem over de diepte van de wisselaar kunnen we de gemiddelde warmtegeleiding (W/m/K) vasststellen. Parallel aan het experiment meten we de bodemtemperatuur en kunnen we bepalen of sprake is van grondwaterstroming. 

Tijd voor een introductiegesprek? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie