Nieuwsberichten

Thermal Reponse Testing

Mobiele onderzoeksapparatuur voor Universiteit

Figuur 1 Illustratie van mobiele Thermal Reponse Test Unit De faculteit “Engineering and Physical Sciences“ van de Universiteit van Leeds onderzoekt met hun “School of Civil Engineering” de …

Lees meer →
ITGBES-PRO

De nieuwe BUM en HUM in de Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treden met de Omgevingswet ook de nieuwe versies van de BUM’s en HUM’s (versie 3.0) op het gebied van bodemenergie in werking. Om de …

Lees meer →
Schoenmakershoek Etten-Leur aardgasvrij
Bodemenergie

Schoenmakershoek met bodemwarmtepomp

In de afgelopen tien jaar zijn in veel Nederlandse woonwijken grote bodemenergieprojecten van honderden woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, …

Lees meer →
Bodemenergieplan Groenholland
Bodemenergieplan

Duurzaam samenwerken in de ondergrond

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij. Zo is bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten vaak met de vervanging van rioleringen …

Lees meer →
Bodemenergie

Aardgasvrij bouwen woningen

Aardgasvrij bouwen? Bodemgekoppelde warmtepompen – lees gesloten bodemenergiesystemen – zijn in veel nieuwbouwwijken al de standaardoplossing. Een bodemenergiesysteem slaat de warmte uit de zomer op in de bodem …

Lees meer →
knipsel-gbes
Bodemenergie

Warmtepompen en bodemenergie

Gesloten bodemenergie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de bebouwde omgeving. We willen met z’n allen minder aardgas gebruiken en duurzamere woningen hebben. Voor gemeenten, woningcorporaties, …

Lees meer →
Melding bodemenergie
Melding bodemenergie