Specialist in Gesloten Bodemenergie

Sinds 1996 is Groenholland actief met bodemenergie. In deze periode groeiden we nationaal en internationaal uit tot een toonaangevende partij met als specialisatie "Gesloten Bodemenergiesystemen" - dit zijn warmtepompen met de bodem als bron.

Advies & onderzoek

 Gesloten bodemenergie maakt gebruik van energie uit de bodem om te verwarmen, maar ook om te koelen. Concrete plannen of ideeën op het gebied van gesloten bodemenergie? Handig om eerst te sparren over de haalbaarheid en toepasbaarheid met een expert? Onderzoek en advies – inclusief een doorberekening –  gaan bij Groenholland hand in hand. 

Integraal ontwerp

 Bij een ontwerp van een wijk of clusters van woningen levert een integraal ontwerp van bodemenergiesystemen gebruikszekerheid op voor de eindgebruiker. De onderlinge afstemming tussen de aanwezige bodemenergiesystemen en de harmonisatie van ontwerparameters garandeert optimale prestaties ook voor de langere termijn.

Effectenstudie interferentie

 Met de speciaal door Groenholland ontwikkelde ITGBES tool bepalen we snel en efficient de bestaande en toekomstige interferentie-effecten. Dit is cruciaal voor de optimale werking van bodemenergie in gefaseerde en complexe (woning) bouwprojecten. Alle type bodemenergiesystemen kunnen elkaars prestaties namelijk beïnvloeden.

Bodem-energieplan

Met een bodemenergieplan wordt op gebiedsniveau de realisatie van bodemgekoppelde warmtepompsystemen met beleid geregiseerd. Initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars en gemeenten faciliteren zo het efficient en duurzaam gebruik van bodemenergie en houden rekening met interferentie. Met een bodemenergieplan houd je de regie.

Kwaliteit & opleiding

Om de kwaliteit binnen bodemenergie te waarborgen is certificering essentieel. Werkzaamheden vereisen certificering van ontwerpers, boorbedrijven en installateurs. Samen kennis toepassen en ontwikkelen voor de praktijk zijn in onze visie de steutel tot het succes! Branchevereniging Bodemenergie faciliteert de opleidingen. 

Referentie-projecten

De afgelopen twintig jaar zijn 75.000 bodemgekoppelde warmtepompsystemen in Nederland geplaatst. Op dit moment komen er per jaar 15.000 systemen bij. Projecten variëren van individuele woonhuizen tot complete woonwijken. Kijk bij onze referentieprojecten voor succesvolle case-studies met bodemenergie.

Onze Community

Groenholland heeft een breed en gevarieerd netwerk binnen bodemenergie – ook binnen de academische wereld. Wil je weten wie nationaal en internationaal actief is, wat ze doen en welke kennis en contacten ze hebben? Stuur ons een bericht. Vaak helpen we je graag.

Groenholland United Kingdom

Groenholland UK Ltd. is a ground source specialist company incorporated an active in the UK since 2001. Over the last twenty years we have provided consultancy and design & build services to numerous UK projects using closed loop ground source heat pump systems.

Maak kennis met Gesloten Bodemenergie

Groenholland loopt voorop met kennis in bodemgekoppelde warmtepompen voor woningbouw en utiliteit

Pand Groen Holland

Werken bij

In 2050 zal 25% van de bebouwde omgeving in Nederland gebruik maken van bodemenergie. Gesloten bodemenergiesystemen (GBES) zijn een belangrijke pijler binnen bodemenergie. Ben je enthousiast over het verduurzamen van de bebouwde omgeving en kan je goed rekenen? Neem dan contact met ons op!  

Ons verhaal

Groenholland begon in 1990 in Amsterdam als milieuadviesbureau in bodem- en grondwatersanering. Tijdens een reis in de Verenigde Staten kwamen we in aanraking met bodemenergie. Sinds 1996 zijn we actief met bodemwarmtewisselaars (Bww). We vinden het ontwikkelen van kennis belangrijk en dragen we hieraan bij via Europees innovatie-onderzoek (Horizon 2020), ontwerp, beleidsstudies, ontwikkeling van grootschalig gebruik en kennisoverdracht op gebied van bodemwarmtepompen.

 

Referentieprojecten met bodemenergie

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard en grootte, maar hebben de overeenkomst dat zij op duurzame wijze verticale bodemwarmte- wisselaarsystemen toepassen. Met meer dan honderd projecten presenteren we u hier een selectie van meer recente activiteiten.

Case studies bodemenergie

Groenholland heeft meerdere grootschalige bodemenergieprojecten in Nederland uitegevoerd. Op onze Engelstalige website vind je onze voorbeeldprojecten uit het United Kingdom.

Schoenmakershoek, Etten-Leur

Een voorbeeld uit Nederland is de wijk “Schoenmakershoek” in de gemeente Etten-Leur. Deze gasloze wijk is gebouwd in de periode 2004-2010 met zo’n 1200 woningen met elk een eigen warmtepomp en bodemkoppeling.

Bodemenergie in perspectief

Een warmtepomp met een gesloten bodemenergiesysteem (een zogenaamde bodemwarmtewisselaar) garandeert een hoog energetisch rendement en een lange levensduur (viiftig jaar of meer).