Specialist in Gesloten Bodemenergie Systemen

Sinds 1996 is Groenholland actief op het gebied van ondiepe bodemenergie. Gedurende deze periode is het bedrijf zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een toonaangevende partij met als specialisatie "gesloten bodemenergiesystemen".

Effectenstudie interferentie

Met de Groenholland tool ITGBES bepalen wij snel en efficient de bestaande en ook toekomstige interferentie-effecten in gefaseerde en vaak complexe woningbouwprojecten die gebruik maken van bodemenergie.

Integraal ontwerp

Integraal ontwerp van een wijk of clusters van woningen met bodemenergiesytemen levert grote voordelen voor de eindgebruikers op. Onderlinge afstemming, harmonisatie van ontwerpparameters en systeemoptimalisatie garandeert langjarige goede prestaties.

Bodem-energieplan

Met een bodemenergieplan wordt op gebiedsniveau de realisatie van bodemgekoppelde warmtepompsystemen geregiseerd. Initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars en gemeenten faciliteren hiermee het efficient en duurzaam gebruik van bodemenergie.

Advies & onderzoek

Plannen of ideeën op het gebied van bodemenergie? Toch eerst maar eens doorrekenen of sparren met een expert over de toepasbaarheid en haalbaarheid. Onderzoek en advisering gaan bij Groenholland hand in hand.

Community

Wie is er nationaal en internationaal actief op het gebied van bodemenergie, wat doen ze en welke kennis en contacten bieden zij?

Werken bij Groen Holland

Hier komt tekst

Kwaliteit & opleiding

Werkzaamheden aan ondiepe bodemenergiesystemen vereisen certificering van ontwerpers, boorbedrijven en installateurs. Kennis ontwikkelen en toepassen zijn de sleutel tot kwaliteit en succes.

Referentie-projecten

De afgelopen 20 jaar zijn er zo’n 75.000 bodemgekoppelde warmtepompsystemen in Nederland geplaatst en komen er jaarlijks zo’n 15.000 bij. Projecten varieren van een enkele woonhuis tot complete wijken met honderden woningen die allemaal succesvol bodemenergie gebruiken.

Groot-Brittannië

Groenholland UK Ltd is a ground source specialist company incorporated and active in the UK since 2001. Over the last 20 years we have provided advise and design & build services to numerous UK projects using closed loop ground source heat pump systems.

Over ons

Toonaangevende partij bodemgekoppelde warmtepompsystemen voor woningbouw en utiliteit

Pand Groen Holland

Groenholland BV Amsterdam sinds 1996 actief op het gebied van gesloten bodemenergiesystemen. Het bedrijf is zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot de toonaangevende partij op het gebied van onderzoek en ontwerp, beleidsstudies, ontwikkeling van grootschalig gebruik, kennisontwikkeling en kennisoverdracht bij bodemgekoppelde warmtepompsystemen voorwoningbouw en utiliteit.

Referentieprojecten

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard en grootte, maar hebben de overeenkomst dat zij op duurzame wijze verticale bodemwarmte- wisselaarsystemen toepassen. Met meer dan 100 projecten in de afgelopen 15 jaar, presenteren wij u hier een selectie van meer recente activiteiten.

Bodemenergie perspectief

Een warmtepomp met een gesloten bodemenergiesysteem (een zogenaamde bodemwarmtewisselaar) garandeert een hoog energetisch rendement en een lange levensduur (50 jaar of meer).

Schoenmakershoek, Etten-Leur

Een voorbeeld is de wijk “Schoenmakershoek” in de gemeente Etten-Leur. Deze gasloze wijk is gebouwd in de periode 2004-2010  met zo’n 1200 woningen met elke een eigen warmtepomp en bodemkoppeling.

Grootschalige Bodemenergieprojecten

Voorbeelden van grootschalige bodemenergieprojecten in NL zijn: