Bodemenergie als bron van energiebesparing

Sinds 1996 is Groenholland actief op het gebied van bodemenergie.
Een bodemgekoppelde warmtepomp bespaart energie bij verwarmen en koelen. Bovendien is het een aardgasvrije oplossing met weinig of geen CO2-uitstoot!

Bodemwarmtepomp

Advies

 Met bodemenergie maak je  gebruik van energie uit de bodem om te verwarmen, maar óók om te koelen. Concrete plannen of ideeën op het gebied van gesloten bodemenergie? Handig om eerst te sparren over de haalbaarheid en toepasbaarheid met een expert? Advies en onderzoek – inclusief een doorberekening –  gaan bij Groenholland hand in hand. 

Integraal ontwerp

 Bij een ontwerp van een wijk of clusters van woningen levert een integraal ontwerp van bodemenergiesystemen gebruikszekerheid op voor de eindgebruiker. De onderlinge afstemming tussen de aanwezige bodemenergiesystemen en de harmonisatie van ontwerparameters garandeert optimale prestaties ook voor de langere termijn.

Interferentie

 Met de speciaal door Groenholland ontwikkelde ITGBES tool bepalen we snel en efficiënt de bestaande en toekomstige interferentie-effecten. Dit is cruciaal voor de optimale werking van bodemenergie in gefaseerde (woning) bouwprojecten. Alle type bodemenergiesystemen kunnen elkaars prestaties namelijk beïnvloeden. We hebben ook een premium versie met ITGBES-PRO.

Bodemenergieplan

Met een bodemenergieplan wordt op gebiedsniveau de realisatie van bodemgekoppelde warmtepompsystemen met beleid geregiseerd. Initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars en gemeenten faciliteren zo het efficiënt en duurzaam gebruik van bodemenergie en houden rekening met interferentie. Met een bodemenergieplan houd je de regie! Zie bijvoorbeeld gemeente Goes.

Kennis en kwaliteit

Om de kwaliteit binnen bodemenergie te waarborgen is certificering essentieel. Werkzaamheden vereisen certificering van ontwerpers, boorbedrijven en installateurs. Samen kennis toepassen en ontwikkelen voor de praktijk zijn in onze visie de steutel tot het succes! Branchevereniging Bodemenergie faciliteert de opleidingen. 

Referentieprojecten

De afgelopen twintig jaar zijn 75.000 bodemgekoppelde warmtepompsystemen in Nederland geplaatst. Op dit moment komen er per jaar 15.000 systemen bij. Projecten variëren van individuele woonhuizen tot complete woonwijken. Kijk bij onze referentieprojecten voor succesvolle case-studies met bodemenergie.

Onze community

Groenholland heeft een breed en gevarieerd netwerk binnen bodemenergie – ook binnen de academische wereld. Wil je weten wie nationaal en internationaal actief is, wat ze doen en welke kennis en contacten ze hebben? Stuur ons een bericht. Vaak helpen we je graag. Ook publiceren we hier peer-reviewed publicaties. Kijk daarnaast naar onze vacatures!

United Kingdom

Groenholland Ltd. is a ground source specialist company incorporated in the U.K. since 2001. Over the last twenty years we have provided design & build services to numerous projects using closed loop ground source heat pump systems. In total we have been involved in over 250 shallow geothermal projects from private estates to large scale development. Go to our U.K. website. 

Referentieprojecten met bodemenergie

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard, maar hebben de overeenkomst dat zij op duurzame wijze verticale bodemwarmtewisselaar toepassen. Met meer dan honderd projecten op het gebied van geo-energie presenteren we hier een selectie van meer recente activiteiten die wij hebben ondersteund met advies over bodemenergie.

Case studies bodemenergie

Groenholland heeft meerdere grootschalige bodemenergieprojecten in Nederland uitgevoerd. Op onze Engelstalige website vind je onze voorbeeldprojecten uit het United Kingdom.

Aardgasvrij kantoor

Schoenmakershoek, Etten-Leur

Een voorbeeld uit Nederland is de wijk “Schoenmakershoek” in de gemeente Etten-Leur. Deze gasloze wijk is gebouwd in de periode 2004-2010 met zo’n 1500 woningen met elk een eigen warmtepomp en bodemkoppeling.

Aardgasvrije wijk in Haarlem

Bodemenergie in perspectief

Een warmtepomp met een gesloten bodemenergiesysteem (een zogenaamde bodemwarmtewisselaar) garandeert een hoog energetisch rendement en een lange levensduur (vijftig jaar of meer).

Adviesbureau voor bodemenergie

Geo-energie, de wetenschap van het winnen van energie uit de aarde, vereist specifieke kennis over geologische formaties, waterhuishouding en thermodynamica. Professioneel advies over de mogelijkheden voor bodemenergie is een must voor overheden en commerciële partijen, waaronder boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiepartijen, en projectontwikkelaars. Ons advies strekt zich uit van het onderzoek vooraf tot het ontwerp van een bodemenergiesysteem, waarbij duurzaamheid en kostenefficiëntie centraal staan. Ons adviesbureau zorgt ervoor dat de implementatie van bodemenergie aansluit bij de specifieke eisen en wensen van jouw project. Dat leidt tot een optimalisatie van het energieverbruik. Bekijk onze veelgestelde vragen of schakel ons in voor advies.

Maak kennis met bodemenergie en ontvang advies

Dit is jouw kans om via ons adviesbureau te ontdekken hoe bodemenergie jouw organisatie kan verduurzamen en welke economische en ecologische voordelen geo-energie biedt. Door een introductiegesprek aan te vragen, kun je direct jouw vragen en ideeën voorleggen aan onze experts in geo-energie. Zij voorzien je van advies op maat over bodemenergie, de bodemwarmtepomp en de implementatie daarvan in jouw projecten. Neem contact met ons op om een afspraak te maken bij ons adviesbureau voor bodemenergie!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie