Bodemenergie als bron van energiebesparing

Sinds 1996 is Groenholland actief met gesloten bodemenergie.
Een bodemgekoppelde warmtepomp bespaart energie bij verwarmen en koelen en is een aardgasvrije oplossing met weinig of geen CO2-uitstoot!

Bodemwarmtepomp

Advies & onderzoek

 Gesloten bodemenergie maakt gebruik van energie uit de bodem om te verwarmen, maar ook om te koelen. Concrete plannen of ideeën op het gebied van gesloten bodemenergie? Handig om eerst te sparren over de haalbaarheid en toepasbaarheid met een expert? Onderzoek en advies – inclusief een doorberekening –  gaan bij Groenholland hand in hand. 

Integraal ontwerp

 Bij een ontwerp van een wijk of clusters van woningen levert een integraal ontwerp van bodemenergiesystemen gebruikszekerheid op voor de eindgebruiker. De onderlinge afstemming tussen de aanwezige bodemenergiesystemen en de harmonisatie van ontwerparameters garandeert optimale prestaties ook voor de langere termijn.

Interferentie

 Met de speciaal door Groenholland ontwikkelde ITGBES tool bepalen we snel en efficiënt de bestaande en toekomstige interferentie-effecten. Dit is cruciaal voor de optimale werking van bodemenergie in gefaseerde en complexe (woning) bouwprojecten. Alle type bodemenergiesystemen kunnen elkaars prestaties namelijk beïnvloeden.

Bodemenergieplan

Met een bodemenergieplan wordt op gebiedsniveau de realisatie van bodemgekoppelde warmtepompsystemen met beleid geregiseerd. Initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars en gemeenten faciliteren zo het efficiënt en duurzaam gebruik van bodemenergie en houden rekening met interferentie. Met een bodemenergieplan houd je de regie!

Kwaliteit & opleiding

Om de kwaliteit binnen bodemenergie te waarborgen is certificering essentieel. Werkzaamheden vereisen certificering van ontwerpers, boorbedrijven en installateurs. Samen kennis toepassen en ontwikkelen voor de praktijk zijn in onze visie de steutel tot het succes! Branchevereniging Bodemenergie faciliteert de opleidingen. 

Referentieprojecten

De afgelopen twintig jaar zijn 75.000 bodemgekoppelde warmtepompsystemen in Nederland geplaatst. Op dit moment komen er per jaar 15.000 systemen bij. Projecten variëren van individuele woonhuizen tot complete woonwijken. Kijk bij onze referentieprojecten voor succesvolle case-studies met bodemenergie.

Onze community

Groenholland heeft een breed en gevarieerd netwerk binnen bodemenergie – ook binnen de academische wereld. Wil je weten wie nationaal en internationaal actief is, wat ze doen en welke kennis en contacten ze hebben? Stuur ons een bericht. Vaak helpen we je graag. Ook publiceren we hier peer-reviewed publicaties.

United Kingdom

Groenholland UK Ltd. is a ground source specialist company incorporated an active in the UK since 2001. Over the last twenty years we have provided consultancy and design & build services to numerous UK projects using closed loop ground source heat pump systems. In total we have been involved in over 250 shallow geothermal projects from private estates to large scale development.

Referentieprojecten met bodemenergie

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard en grootte, maar hebben de overeenkomst dat zij op duurzame wijze verticale bodemwarmte- wisselaarsystemen toepassen. Met meer dan honderd projecten presenteren we hier een selectie van meer recente activiteiten.

Case studies bodemenergie

Groenholland heeft meerdere grootschalige bodemenergieprojecten in Nederland uitgevoerd. Op onze Engelstalige website vind je onze voorbeeldprojecten uit het United Kingdom.

Aardgasvrij kantoor

Schoenmakershoek, Etten-Leur

Een voorbeeld uit Nederland is de wijk “Schoenmakershoek” in de gemeente Etten-Leur. Deze gasloze wijk is gebouwd in de periode 2004-2010 met zo’n 1200 woningen met elk een eigen warmtepomp en bodemkoppeling.

Aardgasvrije wijk in Haarlem

Bodemenergie in perspectief

Een warmtepomp met een gesloten bodemenergiesysteem (een zogenaamde bodemwarmtewisselaar) garandeert een hoog energetisch rendement en een lange levensduur (viiftig jaar of meer).

Maak kennis met bodemenergie

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie