GH-Monitor

De GH-monitor is een pakket van hard- en software voor het monitoren van gesloten bodemenergiesystemen voor woningbouw en utiliteit. 

Monitoring gesloten bodemenergiesystemen

De wet verplicht gesloten bodemenergiesystemen te monitoren. De monitoring betreft tenminste de bodemzijdige energie (onttrekking en injectie), temperaturen en rendement. Voor kleine (<70 kW) systemen moeten deze datapunten tien jaar op locatie worden bewaard. Voor grotere systemen (>70 kW) moeten deze gegevens jaarlijks aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. 

Bodemenergiesystemen in individuele woningbouw zijn als enige vrijgesteld van deze verplichting. In de praktijk betekent dat een appartementsgebouw, waar twee appartementen met elk een individuele warmtepomp die samen op een bodemwarmtewisselaar zijn aangesloten, wel dienen te worden gemonitord.

De voordelen van de GH-monitor 

Met de GH-monitor voldoe je automatisch aan de monitoringsplicht en beschikt je over meerdere relevante datapunten om het bodemenergiesysteem te optimaliseren. Het installeren van een monitoringssysteem, het opslaan en verwerken van gegevens kan opzichzelf aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De GH-Monitor maakt van het monitoren juist een kans voor energie- en geldbesparing. 

Op basis van onze jarenlange ervaring met monitoring in wetenschappelijke en commerciële projecten heeft Groenholland een gebruiksvriendelijk monitoringssysteem ontwikkeld. De basis voor het monitoringssysteem is een lage-kosten SOC (Systeem op een Chip) platform, wat met het standaard besturingssyteem (linux) en software gebaseerd op Phyton is gebouwd. Hiermee wordr uw monitorings en data-opslag helemaal ontzorgt. 

Het systeem modulair opgebouwd: 

  • Basis module met data-logger: dit ondersteunt de communicatie met protocollen bacnet-IP, modus-tcp en REST. Deze programma’s kunnen met de hardware (sl;imme meters & warmtepomp) communiceren en kunnen we de gegevens van deze apparaten monitoren. 
  • Uitbreidingsmodule-RTU en modbusp-ascii: de module communiceert middel een RS485 (twee-draads bekabeld) met de energiemeters. We kunnen hiermee de energiemeters van deze apparaten monitoren. 
  • Uitbreidingsmodule analoog: de module zorgt ervoor dat via temperatuur en puls-sensoren (debietmeting) temperaturen voor rendement kunnen meten.
  • Communicatiemodule op iXON IOT oplossing: de module communiceert via een VP beveiligde verbinding (mogelijkheden: direct netwerkaansluiting, WIFI of 4G mobiele data-aansluiting.

Ontzorgt van A tot Z

De gegevens worden automatisch via een beveiligde verbinding naar de Groenholland data-server verstuurd. De gevens kunnen direct worden gedeeld of door een geautomatiseerde rapportagefunctie omgezet worden in voor bevoegd gezag geschikte rapportages. Naast de verplichte monitoring is het natuurlijk ook mogelijk om de gegevens te gebruiken voor een analyse van het systeem zelf en op basis daarvan adviseren over mogelijke verbetering van de bedrijfsvoering en rendement van het systeem. Kortom de GH-monitor is een pakket van hard- en software voor gesloten bodemenergiesystemen voor woningbouw en kleine utiliteit die gebruikers van A tot Z ontzorgt! 

Heb je hulp nodig met het opzetten van een monitoringssysteem?  Neem contact met ons op! 

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

 
Melding bodemenergie
Melding bodemenergie