Bodemenergieplan Groenholland

Duurzaam samenwerken in de ondergrond

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij. Zo is bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten vaak met de vervanging van rioleringen gecombineerd. Zo’n vooruitziende blik is óók bij de aanleg van alle type bodemenergiesystemen nodig!  Voor 2013 was het mogelijk een bodemenergiesysteem te plaatsen zonder dat daarbij rekening …

Duurzaam samenwerken in de ondergrond Lees meer »