henkwitte

Bodemenergieplan Groenholland

Duurzaam samenwerken in de ondergrond

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij. Zo is bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten vaak met de vervanging van rioleringen gecombineerd. Zo’n vooruitziende blik is óók bij de aanleg van alle type bodemenergiesystemen nodig!  Voor 2013 was het mogelijk een bodemenergiesysteem te plaatsen zonder dat daarbij rekening …

Duurzaam samenwerken in de ondergrond Lees meer »

Warmtepompen en bodemenergie

Gesloten bodemenergie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de bebouwde omgeving. We willen met z’n allen minder aardgas gebruiken en duurzamere woningen hebben. Voor gemeenten, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren is dit niet alleen belangrijk in verband met de gestegen gasprijzen, maar ook om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming. Voor …

Warmtepompen en bodemenergie Lees meer »

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie