henkwitte

Mobiele onderzoeksapparatuur voor Universiteit

Figuur 1 Illustratie van mobiele Thermal Reponse Test Unit De faculteit “Engineering and Physical Sciences“ van de Universiteit van Leeds onderzoekt met hun “School of Civil Engineering” de rol van bodemenergie voor het duurzaam verwarmen en koelen van de gebouwde omgeving. Ook moet dit project een bijdrage leveren aan de kennis op de eigen campus. …

Mobiele onderzoeksapparatuur voor Universiteit Lees meer »

Bodemenergieplan Groenholland

Duurzaam samenwerken in de ondergrond

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij. Zo is bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten vaak met de vervanging van rioleringen gecombineerd. Zo’n vooruitziende blik is óók bij de aanleg van alle type bodemenergiesystemen nodig!  Voor 2013 was het mogelijk een bodemenergiesysteem te plaatsen zonder dat daarbij rekening …

Duurzaam samenwerken in de ondergrond Lees meer »

Aardgasvrij bouwen woningen

Aardgasvrij bouwen? Bodemgekoppelde warmtepompen – lees gesloten bodemenergiesystemen – zijn in veel nieuwbouwwijken al de standaardoplossing. Een bodemenergiesysteem slaat de warmte uit de zomer op in de bodem en hergebruikt dit voor verwarming in de winter. Bij koeling werkt dit precies andersom: dan sla je de koude op voor koeling voor de volgende zomer. Op …

Aardgasvrij bouwen woningen Lees meer »

knipsel-gbes

Warmtepompen en bodemenergie

Gesloten bodemenergie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de bebouwde omgeving. We willen met z’n allen minder aardgas gebruiken en duurzamere woningen hebben. Voor gemeenten, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren is dit niet alleen belangrijk in verband met de gestegen gasprijzen, maar ook om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming. Voor …

Warmtepompen en bodemenergie Lees meer »

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie